Tilapäisen rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen Hangon Länsisatama UAS perustaminen 23.10.2023 - 17.4.2024

Hangon Länsisatama UAS, SFC - 150m AGL
23.10.2023 - 17.4.2024

Peruste: Ilmailulaki 11 a § 6) sataman, terminaalin, ratapihan tai muun vastaavan liikenteen solmukohdan suojaaminen.

Soveltamisala: Rajoitukset eivät koske valtion miehittämätöntä ilmailua eikä sotilasilmailua.

Hangon Länsisatama UAS

594935N 0225711E - 594934N 0225746E - 594931N 0225748E - 594916N 0225730E - 594909N 0225737E - 594907N 0225727E - 594905N 0225731E - 594856N 0225635E - 594904N 0225608E - 594922N 0225643E - 594931N 0225651E - 594932N 0225656E - 594934N 0225655E - 594935N 0225702E - 594935N 0225711E

Lennättäminen vyöhykkeellä voidaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen sallia Hangon Satama Oy:n asettamilla erityisehdoilla. Yhteystieto: Timo Sjösten, timo.sjosten(at)portofhanko.fi, puh: 010 235 5010.