Tilapäisen rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen Hangon Ulkosatama UAS perustaminen 23.10.2023 - 17.4.2024

Hangon Ulkosatama UAS, SFC - 150m AGL
23.10.2023 - 17.4.2024

Peruste: Ilmailulaki 11 a § 6) sataman, terminaalin, ratapihan tai muun vastaavan liikenteen solmukohdan suojaaminen.

Soveltamisala: Rajoitukset eivät koske valtion miehittämätöntä ilmailua eikä sotilasilmailua.

Hangon Ulkosatama UAS

594849N 0225410E - 594848N 0225413E - 594848N 0225418E - 594840N 0225424E - 594829N 0225424E - 594829N 0225402E - 594839N 0225401E - 594844N 0225402E - 594845N 0225408E - 594849N 0225410E

Lennättäminen vyöhykkeellä voidaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen sallia Hangon Satama Oy:n asettamilla erityisehdoilla. Yhteystieto: Timo Sjösten, timo.sjosten(at)portofhanko.fi, puh: 010 235 5010.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyöhyke on päällekkäin rajoitusalueiden EFR80B - RUSSARÖ ja EFR108 - RUSSARÖ. Lupamenettelyssä ja operoinnissa on huomioitava myös Puolustusvoimien luvat ilmailuun rajoitusalueella ja ilmakuvausluvat.