UAS RATUFC KEMIJÄRVI salliva UAS-ilmatilavyöhyke

Kuva UAS-ilmatilavyöhykkeestä

UAS RATUFC KEMIJÄRVI A1 (SFC – FL95)

664127N 0264649E - 663942N 0264808E - 664456N 0272619E - 665006N 0272639E - 665006N 0270650E - 664303N 270634E - 664201N 0265029E - 664127N 0264649E

UAS RATUFC KEMIJÄRVI A2 (SFC – FL95)

663942N 0264808E - 663420N 0264307E - 663444N 0272541E - 664456N 0272619E - 663942N 0264808E

UAS RATUFC KEMIJÄRVI A3 (SFC – FL95)

665006N 0272639E - 663444N 0272541E - 663452N 0274845E - 664758N 0274944E - 665006N 0272639E

UAS RATUFC KEMIJÄRVI A4 (SFC – FL95)

665006N 0270650E - 665006N 0272639E - 664758N 0274944E - 670644N 0272406E - 670511N 0270000E - 670330N 0263506E -665006N 0270650E

UAS RATUFC KEMIJÄRVI B (3000ft – FL200)

673122N 0274640E - 670644N 0272406E - 670511N 0270000E - 674303N 0270000E - 673122N 0274640E

UAS RATUFC KEMIJÄRVI E (3000ft – FL200)

671228N 0285844E - 670644N 0272406E - 673122N 0274640E - 671228N 0285844E

UAS RATUFC KEMIJÄRVI F (3000ft – FL200)

671228N 0285844E - 665618N 0283607E - 665410N 0283831E - 664758N 0274944E - 670644N 0272406E - 671228N 0285844E

 

UAS RATUFC KEMIJÄRVI -ilmatilavyöhykkeellä operaattori Safran Electronics & Defense on vapautettu seuraavista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 kategoriaa avoin koskevista vaatimuksista:

 • Miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (4 artikla kohta 1 a ja UAS.OPEN.040 kohdat 4 b-e)
 • Suurin sallittu lentoonlähtömassa (4 artikla kohta 1 b ja UAS.OPEN.040 kohta 4 a)
 • Etäisyys ihmisiin (4 artikla kohta 1 c ja UAS.OPEN.040 kohdat 1-2)
 • Näköyhteys (4 artikla kohta 1 d)
 • Suurin sallittu lentokorkeus (4 artikla kohta 1 e ja UAS.OPEN.010 kohta 2)
 • Kauko-ohjaajien pätevyys (8 artikla ja UAS.OPEN.040 kohta 3)

UAS-toiminta on sallittua ja vapautuksia voidaan soveltaa seuraavin ehdoin:

 • tilapäinen vaara-alue EFD693 - KEMIJÄRVI on aktivoitu koko UAS-operaation ajan
 • toiminnassa tulee huomioida tilapäisen vaara-alueen EFD693 - KEMIJÄRVI päätöksessä ja sen liitteissä kuvatut toimintamallit, ehdot ja vaatimukset
 • UAS-toiminta tulee suorittaa ainoastaan harvaan asutuilla alueilla
 • toiminnan aikana miehittämättömässä ilma-aluksessa on käytettävä toisiotutkavastainta
 • toiminnan aikainen koordinointi UAS-ilmatilavyöhykkeellä ja tilapäisellä vaara-alueella mahdollisen muun liikenteen kanssa on mahdollista ilmailuradiolla EFKM-taajuudella.