Droneja käyttävät ammattilaiset

Käytätkö dronea osana työtehtäviäsi tai kuvaat dronella ammattimaisesti? Näiltä sivuilta löydät ohjeet ja säännöt.

Ilmoitus lentotyöstä ja ilmoitettujen tietojen muuttaminen

Huomioithan, että vaikka teet ilmoituksen lentotyön tekemisestä, koskee sinua siitä huolimatta myös rekisteröintivaatimus uuteen dronetoimijarekisteriin. EU-asetuksen mukaan sinun tulee rekisteröityä, jos käytät yli 250 g painavaa dronea tai dronea, joka on varustettu kameralla tai muulla henkilötietojen tallentamiseen kykenevällä anturilla.

RPAS-lomake on muuttunut täytettäväksi PDF-tiedostoksi. Tiedosto tulee lähettää osoitteeseen rpas@traficom.fi

Dronestansa jo aikaisemmin ilmoituksen tehneet, lentotyötä tekevät voivat jatkaa vanhoilla kansallisilla säädöksillä 1.1.2022 asti. Poikkeusluvat pysyvät myös voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

Lentotyötä tekevät operaattorit voivat toimia myös EU:n toimeenpanoasetuksen mukaisesti avoin- tai erityinen toimintakategorioissa. Tällöin heitä koskee samat asetuksen mukaiset sännöt ja vaatimukset kuin kaikkia drone-operaattoreita. 

 

Siirtymäaika

EU:n toimeenpanoasetuksen (EU) 2019/947 artiklan 21 mukaisesti kansalliset lentotyötä tekevät, ilmoituksen kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä tehneet saavat jatkaa nykyisin voimassa olevan kansallisen ilmailumääräyksen OPS M1-32 luvun 3 mukaisesti vielä 1.1.2022 asti.

Siirtymäajalla kansallisen sääntelyn mukaisesti toimivia koskee toimeenpanoasetuksen 14. artiklan mukainen operaattoriksi rekisteröintivelvollisuus. Muuten he voivat jatkaa toimintaansa ilmailumääräys OPS M1-32 kohdan 3 mukaisesti. 

Mahdolliset poikkeusluvat pysyvät myöskin voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

 

EU:n dronesäännöt

EU:n yhteiset dronesäännöt eli ns. uusi dronelaki alkaa koskea lentotyötä tekeviä 1.1.2022 alkaen, mutta niitä voi siirtyä käyttämään jo aikaisemminkin.