Droneja käyttävät ammattilaiset

Käytätkö dronea osana työtehtäviäsi tai kuvaat dronella ammattimaisesti? Näiltä sivuilta löydät ohjeet ja säännöt.

Ilmoitus lentotyöstä ja ilmoitettujen tietojen muuttaminen RPAS-rekisterissä

Dronestansa jo aikaisemmin ilmoituksen tehneet, lentotyötä tekevät voivat jatkaa vanhoilla kansallisilla säädöksillä 1.1.2022 asti. Poikkeusluvat pysyvät myös voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

Lentotyötä tekevät operaattorit voivat toimia myös EU:n toimeenpanoasetuksen mukaisesti avoin- tai erityinen toimintakategorioissa. Tällöin heitä koskee samat asetuksen mukaiset sännöt ja vaatimukset kuin kaikkia drone-operaattoreita. 

 

Siirtymäaika

EU:n toimeenpanoasetuksen (EU) 2019/947 artiklan 21 mukaisesti kansalliset lentotyötä tekevät, ilmoituksen kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä tehneet saavat jatkaa nykyisin voimassa olevan kansallisen ilmailumääräyksen OPS M1-32 luvun 3 mukaisesti vielä 1.1.2022 asti.

Siirtymäajalla kansallisen sääntelyn mukaisesti toimivia koskee toimeenpanoasetuksen 14. artiklan mukainen operaattoriksi rekisteröintivelvollisuus. Muuten he voivat jatkaa toimintaansa ilmailumääräys OPS M1-32 kohdan 3 mukaisesti. 

Mahdolliset poikkeusluvat pysyvät myöskin voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

 

EU:n dronesäännöt

EU:n yhteiset dronesäännöt eli ns. uusi dronelaki alkaa koskea lentotyötä tekeviä 1.1.2022 alkaen, mutta niitä voi siirtyä käyttämään jo aikaisemminkin.