EU:n dronesäännöt

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tulee voimaan 31.12.2020. Sen mukaan kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Lennätyskäytäntöihin uudistus tuo joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyvät jatkossakin.

Euroopan unionin asetusta dronejen käyttämisestä aletaan soveltaa 31.12.2020 alkaen. Uusi dronelaki yhtenäistää droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella. Suomalaisille dronejen käyttäjille uudistus tuo velvollisuuden rekisteröityä dronetoimijarekisteriin, aikaisemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia.

Lue tarkemmin rekisteröitymisestä ja teoriakokeen suorittamisesta

Tutustu teoriakokeen itseopiskelumateriaaliin

Dronetoiminta järjestetään samalla eri kategorioihin, joille tulee erilaiset vaatimukset. Näitä luokkia ovat avoin luokka (open), johon suurin osa harrastajista kuuluu, sekä erityinen (specific) ja sertifioitu (certified) luokat, joita koskevat tiukemmat vaatimukset.

EU:n droneasetus pähkinänkuoressa

Avoin-kategoriassa toiminta tapahtuu aina näköyhteydessä, alle 120 metrin korkeudella, alle 25 kg:n dronella. Dronen käyttäjän on pääsääntöisesti rekisteröidyttävä ja kauko-ohjaajan suoritettava pääsääntöisesti vähintään verkkotentti.

Alakategoriassa A1 sallitaan yksittäisten ihmisten päällä lentäminen kevyillä laitteilla. Kategoriassa A2 sallitaan hieman raskaampien dronejen käyttö, mutta toiminnan on tapahduttava sivussa ihmisistä. Kategoriassa A3 toiminta tapahtuu aina kaukana asutuksesta ja ihmisistä. Tällöin toiminta on mahdollista myös raskaammilla droneilla. Tarkemmat dronejen vaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa:

CE-merkinnät

C0 ja C1C2C2, C3 ja C4
Maksimipaino900 grammaa4 kg25 kg
Rajoitukset

Lentäminen sallittu yksittäisten ihmisten yli, mutta ei ihmisjoukkojen päällä

UAS-ilmatilavyöhykkeet tulee huomioida

Lentäminen sallittu turvallisella etäisyydellä ihmisistä

UAS-ilmatilavyöhykkeet tulee huomioida

Lentäminen sallittu kaukana ihmisistä ja asutuksesta

UAS-ilmatilavyöhykkeet tulee huomioida

KoulutusvaatimusYli 250 gramman laitteen kauko-ohjaajan tulee olla suorittanut verkkotenttiVerkkotentti ja valvottu lisäteoriakoeVerkkotentti

Jos toiminta ei ole mahdollista avoimen kategorian säännöillä, tulee se toteuttaa erityinen- tai sertifioitu-kategorioissa.

Erityinen-kategoriassa toimijan on haettava erillinen toimintalupa. Luvan voi saada joko EASAn julkaiseman vakioskenaarion mukaisesti ilmoituksella tai hakemalla omalle toiminnalleen toimintaluvan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lupaa varten tarvitaan riskiarviointi toiminnasta.

Jos toimintaan liittyy ihmisjoukkojen päällä lentämistä, ihmisten kuljettamista tai vaarallisten aineiden kuljettamista, toiminta tulee toteuttaa sertifioitu-kategoriassa, minkä osalta valmistelut ovat vielä keskeneräisiä. Sertifioitu-kategoriaan liittyviä standardeja ei ole vielä julkaistu, joten luvan saaminen tähän kategoriaan ei vielä ole käytännössä mahdollista.

Lennokkikerhot voivat hakea itselleen lupaa, jonka nojalla voidaan luvan mukaisesti poiketa avoimen kategorian vaatimuksista. Lisäksi lennokkitoiminnan mahdollistamiseksi tullaan perustamaan UAS-ilmatilavyöhykkeitä, joilla sallitaan avoimen kategorian sääntöjä väljemmät säännöt esim. lentokorkeuden osalta.

Dronejen radiolaitteet

Droneissa (ml. kauko-ohjatuissa lennokeissa ja ilma-aluksissa) olevien radiolaitteiden sekä niiden ohjauslaitteiden on oltava vaatimustenmukaisia. Eurooppalaisten säännösten mukaan radiolaitteella täytyy olla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä. Langattomia laitteita ja niiden käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat kansainvälisesti, ja esimerkiksi ulkomaisissa verkkokaupoissa myydään laitteita, joiden käyttö Suomessa voi aiheuttaa häiriöitä. Kun laitteiden taajuudet ja tehot ovat oikeita, ne eivät häiritse muita radiolaitteita. EU-alueella myyjien, maahantuojien ja valmistajien on huolehdittava siitä, että laitteet täyttävät vaatimukset.

Katso tietoa taajuuksien käytöstä ja vinkit langattomien laitteiden ostoon Traficomin sivuilta.