RPAS Bruksflyg

Bruksflyg med obemannade luftfartyg syftar på all annan verksamhet än sport- eller hobbyverksamhet. Till exempel RPAS-flygning i undervisningssyfte räknas som bruksflyg även om någon avgift inte tas ut för verksamheten.