Meny

Vanliga frågor om registrering och utbildning

Den här sidan innehåller vanliga frågor om registrering, utbildningskrav och online teoriprov.

Jag har tidigare gjort till Traficom en anmälan om användning av fjärrstyrt luftfartyg. Behöver jag också registrera mig för det nya drönarregistret?

Ja, registreringskrav gäller också dem som har tidigare gjort en anmälan, och det finns inget nationellt undantag. Enligt de Eu-reglerna du måste registrera dig, om du flyger drönare över 250 g eller drönare med en kamera eller någon annan sensor som kan inspela eller ta upp personuppgifter

När jag försöker registrera mitt företag, systemet indikerar att informationen är felaktig.

Företags namn som används för registrering måste vara exakt samma som i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Jag flyger drönare med en massa på under 250 gram. Behöver jag fullborda det online teoriprovet?

Ett godkänt online teoriprov krävades alltid om du flyger drönare med en maximal startmassa på minst 250 gram. Du kan ta teoriprovet online samtidigt när du registrerar dig. Om du tar provet när du registrerar dig, finns det ingen separat avgift för att ta provet, så du betalar bara för registreringen.

Jag registrerade mig som drönaroperatör men klarade inte provet. Hur kommer jag tillbaka för att försöka klara provet igen?

Du kan öppna länk i den original e-posten du har fått. När du har fullbordat online provet (godkänt), funkar länken inte längre.

Jag har registrerat mig som privatperson och gjort en anmälning för fjärrpilotens teoriprovet, men har inte fått e-post med en länk till provet.

Den anmälde fjärrpiloten ska få två e-postmeddelande med den samma ämne " Händelse i drönarregister". I några e-postprogram går dessa meddelanden under samma tråd. Du kan söka ditt e-post till exempel med ord "inbjudan till online teoriprov"

Får jag ett bevis för ett godkänt prov?

Ja, ett bevis ska skickas till e-post adressen du har notificerat i samband med registreringen.

Automatiskt svar säger att om online-provet är inte godkänt under inbjudningsperioden, raderas de anmälde fjärrpilotens informationen automatiskt. Vad menar det? Kommer min registreringsinformation att tas bort från systemet?

Du behöver inte fullborda provet om du flyger drönare med en massa på under 250, eller i övergångsperioden (tills 1.1.2024), drönare med en massa på under 500 g. Detta automatiska meddelandet innebär att om du tar inte provet eller klarar inte provet, kommer de anmälde fjärrpilotens informationen för provet att raderas automatiskt från systemet. Din registrering är fortfarande gällande, och din information ska fortfarande bevaras i drönarregistret

Hur mycket kostar det att registrera och att ta teoriprovet? Vad är grunden för avgifterna?

Elektronisk registrering för ett år kostar 30 euro, för tre år 75 euro eller för fem år 100 euro. Om du anmäler dig till online teoriprov i samband med registreringen, kostar det ingen extra. 

Om du registrerar dig för online teoriprov utan förbindelse till en operatör, kostar det 30 euro.

Grunden för avgifterna kommer från Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport. Korrelation mellan kostnader och inkomster från avgifter granskas årligen.

 

Kontakter

Uppdaterad