Verksamhet i den öppna kategorin

Förordningen som förenhetligar drönarflygningsbestämmelserna i hela EU trädde i kraft 31.12.2020. Enligt den ska alla som använder drönare som väger över 250 g eller är försedda med en kamera, vare sig det handlar om hobby- eller företagsverksamhet, registrera sig, lära sig flyga drönare, och i regel avlägga ett prov. Verksamhet i den öppna kategorin kräver dock inte ett skilt operativt tillstånd.

Operatörer som flyger drönare som väger mindre än 250 g, som inte har en kamera eller andra sensorer som kan fånga upp personuppgifter samt operatörer av obemannade luftfartyg som är en leksak i den betydelse som avses i direktiv 2009/48/EG eller linflyg som väger mindre än 1 kg omfattas inte av kravet på registrering. Mer information om registreringen hittar du här .

Allmänna krav i den öppna kategorin

  • Maximal flyghöjd 120 meter från mark- eller vattenytan
  • Driften sker inom direkt synhåll (VLOS)
  • Den maximala startmassan underskrider 25 kg
  • Transport av farligt gods och att släppa ut material är förbjude
  • Fjärrpiloten ser till att det obemannade luftfartyget ska flyga på ett säkert avstånd från människor och inte flyga över folksamlingar
  • I verksamheten ska man beakta geografiska UAS-zoner och andra förbjudna, begränsade och faroområden för luftfart

Om verksamheten inte kan utföras utgående från ovan nämnda villkor, måste man skaffa ett skilt tillstånd för verksamheten. Genom länken nedan hittar du anvisningar för att ansöka om operativt tillstånd för den specifika kategorin.

Verksamhet i underkategorier A1-A3

Verksamhet i den öppna kategorin indelas i tre underkategorier, A1-A3. Mer information om underkategoriernas regler, ramvillkor och begränsningar finns under rubrikerna nedan.

Övergångsperioder

EU:s drönarförordning har övergångsperioder för utrustningen och verksamheten. Nya drönare ska vara CE-märkta enligt förordning (EU) 2019/945 vid slutet av övergångsperioden, dvs. innan 1.1.2024. Ett CE-märke från förordningen i fråga identifieras från märket för klass C0-C6 (Extern länk). Under övergångsperioden kan drönare i andra klasser än C0-C6 användas enligt reglerna och ramvillkoren nedan, och efter 1.1.2024 kan man enbart använda dem i begränsad utsträckning.

Marknadslagstiftning och drönares radioutrustning