Ha koll på drönarreglerna

Registrera dig och avlägg provet

Medlemmar i modellflygklubbar

Är du medlem i en modellflygklubb? På dessa sidor hittar du anvisningar och råd för att flyga drönare i modellflygklubbar.

Professionella drönarpiloter

Använder du drönare i dina arbetsuppgifter eller för professionell fotografering eller videografering? På dessa sidor hittar du anvisningar och regler.

Evenemangsarrangörer

Organiserar du ett evenemang som kräver begränsningar för flygning av drönare? Här hittar du anvisningar för att ansöka om begränsningar.

Alla drönarpiloter är olika och just därför behöver vi gemensamma spelregler

Förordningen som förenhetligar drönarflygningsbestämmelserna i hela EU trädde i kraft 31.12.2020. Enligt den ska alla som använder drönare som väger över 250 g eller är försedda med en kamera, vare sig det handlar om hobby- eller företagsverksamhet, registrera sig, lära sig flyga drönare, och i regel avlägga ett prov. Verksamhet i den öppna kategorin kräver dock inte ett skilt operativt tillstånd.

Hur skaffar man tillstånd för den specifika kategorin?

När du planerar att flyga en drönare lönar det sig alltid att fundera om verksamheten kan justeras så att man kan följa reglerna i den öppna kategorin. Om detta inte är möjligt är verksamheten tillståndspliktig oberoende av om det handlar om hobby-, privat- eller företagsverksamhet.
Den livligaste säsongen för flygning med drönare börjar snart, och många kanske funderar på att köpa en ny drönare. Transport- och kommunikationsverket Traficom vill påminna att från början av 2024...
Övergångstiden för EU:s förordning om drönare 2019/947 upphör i slutet av 2022 och samtidigt upphör den nationella luftfartsföreskriften OPS M1-32 att gälla. Detta innebär att även de som har model...
Under de senaste veckorna har det diskuterats om misstänkta drönarobservationer bland annat i närheten av kritisk infrastruktur. I Finland finns det flera områden där luftfart är förbjuden eller in...
När vårvädret kommer börjar fler och fler drönare flyga upp i skyn. Det är bra att förbereda sig i förväg för den mest livliga flygsäsongen: lär dig reglerna, registrera dig och avlägg provet. En a...