Registreringen och teoriprovet

På den här sidan kan du registrera dig som drönaroperatör och avlägga ett prov som krävs i regel för att flyga drönare.

Det finns en underhållsavbrott i systemet den 21.3.2023 kl 11:00-14:00. Använd systemet när det är tillgängligt.

Den nya drönarlagen förenhetligar författningar om drönare inom hela EU. För finländska användare av drönare betyder reformen en skyldighet att registrera sig i registret över drönaroperatörer, tidigare har anmälningsskyldigheten endast gällt professionella användare. Det är endast operatörer som har en drönare utan kamera med en vikt under 250 gram eller en drönare som är en leksak som inte omfattas av registreringsskyldigheten. Registreringen omfattar alltså alla användare som flyger kameraförsedda drönare.

Registrering kostar 30€ / 1 år, 75€ / 3 års eller 100€ / 5 års.

I framtiden ska alla användare också sätta sig in i reglerna om flygning av drönare och i regel avlägga ett prov. För vanliga drönarintresserade räcker det i allmänhet att avlägga ett teoriprov online.

Bekanta dig med självstudiematerial .

Bra att veta när du registrerar dig