Valikko

Kaikkien yli 250 g painavia tai kamerallisia droneja käyttävien, niin harrastus- kuin yritystoiminnassa, pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Avoimessa kategoriassa toimiminen ei kuitenkaan vaadi erillistä toimintalupaa.

Selvitä, missä ja millä edellytyksillä voit lennättää droneasi 1.1.2024 alkaen

Avoimen kategorian toiminnassa tulee täyttää seuraavat yleiset vaatimukset

  • Suurin sallittu lennätyskorkeus 120 metriä maan tai veden pinnasta
  • Toiminnan on perustuttava suoraan näköyhteyteen (VLOS)
  • Vaarallisten aineiden kuljettaminen ja esineiden pudottaminen kielletty
  • Miehittämätön ilma-alus on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ihmisistä eikä sitä lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella
  • Toiminnassa on huomioitava ilmailun kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet sekä UAS-ilmatilavyöhykkeet
  • Lisätietoa rekisteröitymisestä ja koulutusvaatimuksista
  • C-merkintä dronessa (huomioi poikkeukset):
Kuva dronejen luokituksista C0, C1, C2, C3, C4

Toiminnan alakategoriat A1-A3

Avoimen kategorian toiminta jakaantuu kolmeen toiminnan alakategoriaan A1-A3. Lisätietoa eri alakategorioiden säännöistä, reunaehdoista ja rajoituksista löydät alla olevien otsikoiden alta.

Mikäli toimintaa ei ole mahdollista suorittaa edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, tulee toimintaa varten hakea erillistä lupaa. Alla olevan linkin kautta löydät ohjeet erityinen-kategorian toimintaluvan hakemiseksi.

Dronejen radiolaitteet

Päivitetty