Luvanvarainen toiminta Erityinen-kategoriassa

Suunnitellessasi droneoperaatiota kannattaa aina pohtia, onko toimintaa mahdollista mukauttaa siten, että voit toimia avoimen kategorian sääntöjen mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on toiminta luvanvaraista siitä huolimatta, onko kyseessä harraste-, yksityis tai yritystoiminta. Alla on kerrottu, miten voit hakea erityinen-kategorian toimintalupaa.

Voit hakea toimintalupaa erityinen-kategoriassa joko EASA:n julkaiseman ennakkoriskiarvion (PDRA) tai oman SORA-riskiarvioinnin pohjalta. Oheisen linkin kautta voit vielä tutustua avoimen kategorian sääntöihin (Ulkoinen linkki) ja tarkistaa, pystytkö sopeuttamaan toimintasi niiden mukaiseksi.

Erityinen-kategorian operaattorin tulee aina olla rekisteröitynyt ja toimintaa harjoitettaessa rekisteröintijakson tulee olla voimassa. 

Vakioskenaarion (STS) mukainen toiminta miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä mahdollista 2.12.2023 alkaen

Erityinen-kategoriassa on mahdollista toimia myös EASA:n julkaiseman vakioskenaarion (STS, Standard Scenario) mukaisesti. Vakioskenaarion mukaisia käytössä vaadittavia laitteita (C5- ja C6-luokan mukaisesti merkityt dronet) ei kuitenkaan ole vielä markkinoilla. Näin ollen asetuksessa on määritetty, että UAS-toimijat voivat tehdä niiden mukaisia ilmoituksia vasta 2.12.2023 alkaen.

LUC-hyväksyntätodistus

Erityinen-kategorian operaattori voi hakea myös kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusta (LUC-hyväksyntätodistus). Tämä edellyttää kuitenkin kokemusta erityinen-kategoriassa toimimisesta, kypsää organisaation hallintojärjestelmää sekä useamman toimintaluvan hakuprosessin läpikäymistä. 

Sertifioitu-kategoria

Toiminta luokitellaan kategoriassa ’sertifioitu’ harjoitettavaksi toiminnaksi, kun kyseessä on

  • Ihmisten kuljetus
  • Vaarallisten aineiden kuljetus
  • Ihmisjoukkojen yllä tapahtuvat lennot isommilla miehittämättömillä ilma-aluksilla (>3 m)
  • SORA-riskiarvioinnin perusteella riskiä ei voida riittävästi lieventää

Droneasetuksen vaatimukset sertifioitu-kategorian osalta täydentyvät asteittain.

EUROOPAN UNIONIN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON (EASA) WEBINAARI AMMATTITOIMIJOILLE