Valikko

Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä alueita, joihin kuuluu esimerkiksi ydinvoimaloita, öljynjalostamoita ja valtionhallinnolle tärkeitä alueita. 

Valmistajien laitteisiin asentamat aluerajoitukset eivät automaattisesti suojaa lennättäjää virheen tekemiseltä ja ajautumiselta kielletylle alueelle. Siksi lennättäjän on aina ennen toiminnan aloitusta varmistettava aktiiviset alueet kieltojen- tai rajoitusten osalta. Virallinen tieto voimassa olevista kielloista ja rajoituksista löytyy aina kansallisista säädöksistä, määräyksistä ja päätöksistä, sekä Ilmailutiedotuspalvelusta. 

Kielto- ja rajoitusalueet

Ilmailua on eräissä osissa Suomen aluetta rajoitettu kieltoalueilla (P-alue) ja rajoitusalueilla (R-alue). Lähtökohtaisesti kielto- ja rajoitusalueet koskevat kaikkea ilmailua (pl. viranomaistoiminta), joten myös miehittämätön ilmailu on kiellettyä näillä alueilla ilman erillistä lupaa. Pysyvistä ilmailun kielto- ja rajoitusalueista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista (Ulkoinen linkki).

Suomen ilmatilaan perustetaan jatkuvasti myös tilapäisiä kielto- ja rajoitusalueita, jotka dronelennättäjienkin tulee huomioida. Alueita voidaan perustaa esimerkiksi suuren yleisötapahtuman tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi. Tieto perustetusta ilmatilan tilapäisestä rajoituksesta julkaistaan Fintraffic ANS:n  ilmailutiedotuspalvelun sivustolla ais.fi  (Ulkoinen linkki)Ilmailukäsikirjan lisäyksenä (AIP Supplement). Ilmailutiedotuksen julkaiseman virallisen tiedon lisäksi tilapäiset ilmatilan rajoitukset ovat nähtävissä ilmatilan käytöstä kertovalla Aviamaps-sivustolla (Ulkoinen linkki)

Rajoittavat ja kieltävät UAS-ilmatilavyöhykkeet

Traficomin päätöksellä tai määräyksellä voidaan perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä rajoittamaan tai kieltämään miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettavaa toimintaa. Esimerkiksi lentoasemien, lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyyteen on lentoliikenteen suojaamiseksi perustettu rajoittavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä, joissa lennättäminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Näillä vyöhykkeillä lennättäminen on sallittua ainoastaan kyseessä olevan vyöhykkeen ehtoja noudattamalla. Jos dronea halutaan lennättää alueella, missä on kaksi rajoittavaa UAS-ilmatilavyöhykettä kokonaan tai osittain päällekkäisinä, on molempien vyöhykkeiden ehtoja noudatettava.

Rajoittavilla UAS-ilmatilavyöhykkeillä on korvattu 31.12.2020 alkaen kansallisen määräyksen OPS M1-32 mukaiset lentoasemien, lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen suojaetäisyydet. Myös esimerkiksi vankiloiden, poliisilaitosten, joidenkin suurlähetystöjen sekä eduskunnan ympärille on perustettu kieltävät tai rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet. Katso kootusti tarkemmat ja viralliset tiedot kaikista perustetuista UAS-ilmatilavyöhykkeistä . UAS-ilmatilavyöhykkeet on esitetty visuaalisessa muodossa myös Aviamaps-sivustolla (Ulkoinen linkki). Viimeisimmät tiedot rajoituksista ja kielloista on kuitenkin aina tarkastettava tällä sivulla mainituista virallisista lähteistä.

Yhteystiedot lennonjohtoon löydät ilmailukäsikirjasta (Ulkoinen linkki)osiosta AD2. Valvomattomien lentopaikkojen tiedot löytyvät Lentopaikat.fi (Ulkoinen linkki) palvelusta. Helikopterikenttien tiedot löytyvät Ilmailukäsikirjasta (Ulkoinen linkki) osiosta AD3.

Itärajan läheisyydessä lennättäminen

Ilmailukartassa näkyvä ADIZ-rajavyöhyke edellyttää lennonjohdolle tehtävää lentosuunnitelmaa ennen kuin alueelle voi lentää. ANS Finland on julkaissut ohjeet nettisivuillaan (Ulkoinen linkki) RPAS-lentosuunnitelman laatimiseen (Ulkoinen linkki). Itärajaa myötäilevä rajoitusalue EFR100 vaatii aina poikkeusluvan Puolustusvoimilta, jos alueella haluaa lentää.

Puolustusvoimien toiminnan kuvaaminen on kiellettyä

Maanpuolustukseen liittyvien harjoitusten, varikkojen tai muun toiminnan kuvaaminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa, jota tulee hakea Pääesikunnalta. Esimerkiksi Helsingissä Kaartinkorttelin ja Suomenlinnan alueella olevien Puolustusvoimien rakennusten kuvaaminen on kiellettyä. Lisäksi pysyvien ja tilapäisten rajoitusalueiden sisällä lennättäminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa Puolustusvoimilta. Ohjeet ilmakuvaajalle ja luvan hakemiseen löydät täältä (Ulkoinen linkki)

Päivitetty