Meny

Arrangörer av evenemang

Det är möjligt at ansöka luftrumsreservering och flygbegränsningar för publikevenemanger.

Användning av luftrummet kan begränsas på grund av stora offentliga evenemang, för att flygning av obemannade luftfartyg skulle inte äventyra säkerheten av publiken. Om arrangörerna av evenemang vill operera obemannade luftfartyg under evenemanget måste de följa flygreglerna oavsett om en luftrumsbegränsning har tillämpats eller inte. Om regler för den öppna kategorin  inte kan följas ska ett operativt tillstånd för den specifika kategorin sökas.

Arrangörer av stora offentliga evenemang kan be lokal myndigheter, till exempel polis eller räddningsverk, för att ansöka tillfällig luftrumsreservering för området från Traficom. De lokala myndigheterna kommer också att ta hand om eventuella undantagslov, till exempel för media drönare eller helikopter 

Tillfällig luftrumsreservering och ansökan

Frekvenser

Se information om användningen av frekvenser och tips för att köpa trådlösa apparater på Traficoms webbsidor.

Uppdaterad