Med gemensamma spelregler är det tryggt att flyga drönare

Registrera dig som drönaoperatör och anmäla dig till teoriprovet

Medlemmar i modellflygklubbar

Är du medlem i en modellflygklubb? På dessa sidor hittar du anvisningar och råd för att flyga drönare i modellflygklubbar.

Professionella drönarpiloter

Använder du drönare i dina arbetsuppgifter eller för professionell fotografering eller videografering? På dessa sidor hittar du anvisningar och regler.

Evenemangsarrangörer

Organiserar du ett evenemang som kräver begränsningar för flygning av drönare? Här hittar du anvisningar för att ansöka om begränsningar.

Alla drönarpiloter är olika och just därför behöver vi gemensamma spelregler

Förordningen som förenhetligar drönarflygningsbestämmelserna i hela EU trädde i kraft 31.12.2020. Enligt den ska alla som använder drönare som väger över 250 g eller är försedda med en kamera, vare sig det handlar om hobby- eller företagsverksamhet, registrera sig, lära sig flyga drönare, och i regel avlägga ett prov. Verksamhet i den öppna kategorin kräver dock inte ett skilt operativt tillstånd.

Hur skaffar man tillstånd för den specifika kategorin?

När du planerar att flyga en drönare lönar det sig alltid att fundera om verksamheten kan justeras så att man kan följa reglerna i den öppna kategorin. Om detta inte är möjligt är verksamheten tillståndspliktig oberoende av om det handlar om hobby-, privat- eller företagsverksamhet.
När du har registrerat dig i drönaroperatörsregistret och din registreringsperiod håller på att gå ut skickar registret en påminnelse till dig två veckor före periodens utgång. Du kan förlänga regi...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om att tillåta flygning av drönare enligt underkategori A2 i Finland fram till den 31 januari 2022 utan att man behöver avlägga ett öv...
Traficom har blivit färdigt med provsystemet för övervakade ytterligare teoriprov för obemannad luftfart i den öppna kategorin A2. De första avtalen med tjänsteproducenterna har undertecknats och t...
Den nationella övergångsperioden för drönarverksamheten upphör vid slutet av detta år. Från början av nästa år måste alla företag som utför bruksflyg med obemannade luftfartyg fullt ut följa bestäm...