Begränsande geografisk UAS-zon Kemin poliisiasema UAS, 20.6.2022 - 19.4.2023

Begränsande geografisk UAS-zon för Polisinrättningen i Lappland

Anledning: Luftfartslag, 11 a §, polisverksamhet

Applikation: Begränsningen gäller inte finska statliga obemannade luftfartyg.

Kemin poliisiasema UAS A, SFC - 200m AGL

Kemin poliisiasema UAS A

654409N 0243420E - 654406N 0243427E - 654404N 0243424 - 654406N 0243421E - 654409N 0243420E

Flygning inom den geografiska UAS-zonen är tillåten endast under särskilda villkor som fastställs av Polisinrättningen i Lappland.

Undantagslov: kirjaamo.lappi(at)poliisi.fi , 0295460321

Kemin poliisiasema UAS ligger också i begränsande geografisk UAS-zon EFKE UAS C, vilka begrändsingar man moste följa.

 

 

Kemin poliisiasema UAS B, SFC - 200m AGL

Kemin poliisiasema UAS B

654405N 0243417E - 654406N 0243414E - 654408N 0243416E - 654407N 0243417E - 654405N 0243417E

Flygning inom den geografiska UAS-zonen är tillåten endast under särskilda villkor som fastställs av Polisinrättningen i Lappland.

Undantagslov: kirjaamo.lappi(at)poliisi.fi, 0295460321

Rovaniemen poliisiasema UAS ligger också i begränsande geografisk UAS-zon EFKE UAS C, vilka begrändsingar man moste följa.