A2-kategorian mukainen lennättäminen mahdollista 31.1.2022 asti ilman lisäteoriakoetta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen jatkaa dronejen lennättämisen sallimista Suomessa toiminnan alakategorian A2 mukaisesti 31.1.2022 saakka ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamista.

Poikkeuslupaa jatketaan aikaisemmin ilmoitetusta 31.12.2021 takarajasta. A2-kokeen suorittamiseen kehitetty tekninen järjestelmä otettiin käyttöön marraskuun lopussa. Maantieteellinen kattavuus kokeen suorituspaikkojen osalta ei kuitenkaan ole vielä toivotulla tasolla, joten poikkeusluvan voimassaoloa päätettiin jatkaa. Poikkeuksen jatkamisella halutaan taata toimijoille parempi mahdollisuus kokeen suorittamiselle ennen vaatimuksen voimaantuloa, ja huomioida myös covid-19- epidemiaan liittyvien kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten vaikutukset.

A2-kategoriassa toimiakseen lennättäjällä tulee kuitenkin olla voimassa todistus A1- tai A3-verkkoteoriakokeen suorittamisesta ja ennen A2-kokeeseen osallistumista vaadittu käytännön harjoittelu suoritettuna.

Poikkeus koskee vain dronejen lennättämistä Suomessa. 

A2-kokeesta saatava pätevyys

Suoritettuaan valvotun lisäteoriakokeen hyväksytysti lennättäjä saa pätevyyden toimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) Avoin A2-kategoriassa, eli hän saa lennättää enintään 4 kg painavaa C2-luokan dronea tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

Laitteiden siirtymäkaudella eli 1.1.2023 asti lennättäjä saa A2-lisäteoriakokeen suoritettuaan lennättää enintään 2 kg painavaa dronea tiheästi asutuilla alueilla 50 metrin etäisyydellä muista ihmisistä. Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2024 alkaen yli 250 g painavaa, C1–C6-merkitöntä dronea voi kuitenkin lennättää A3-kategorian sääntöjen mukaisesti.

A2-kokeesta saatava pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Lisää tietoa aiheesta ja koetilaisuuksia tarjoavien tahojen yhteystiedot löydät Valvottu lisäteoriakoe toiminnan alakategoriaan A2 -sivulta (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja

Esa Stenberg, tiiminvetäjä, miehittämätön ilmailu, liikennejärjestelmäpalvelut, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 534 5367, rpas@traficom.fi

Patrik Söderström, tiiminvetäjä, Liikennejärjestelmäpalvelut, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, puh. 029 534 6120, rpas@traficom.fi