A2-kategorian mukainen lennättäminen vaatii lisäteoriakokeen suorittamisen 1.2.2022 alkaen

1.2.2022 alkaen kaikilla A2-alakategoriassa toimivilla lennättäjillä tulee olla A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuna Suomessa tai muussa EU-maassa.

Suomessa dronen lennätys A2-alakategoriassa on sallittu poikkeusluvalla 31.1.2022 saakka ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamista. Jatkoaikaa tälle poikkeukselle ei ole kuitenkaan enää luvassa. A2-lisäteoriakokeeseen voi osallistua kauko-ohjaaja, joka suorittanut hyväksytysti A1- tai A3-verkkoteoriakokeen sekä omatoimisen käytännön harjoittelun.

A2-kokeesta saatava pätevyys

Suoritettuaan valvotun lisäteoriakokeen hyväksytysti lennättäjä saa pätevyyden toimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) Avoin A2-kategoriassa, eli hän saa lennättää enintään 4 kg painavaa C2-luokan dronea tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

Laitteiden siirtymäkaudella eli 1.1.2023 asti lennättäjä saa A2-lisäteoriakokeen suoritettuaan lennättää enintään 2 kg painavaa dronea tiheästi asutuilla alueilla 50 metrin etäisyydellä muista ihmisistä. Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2023 alkaen yli 250 g painavaa, C1–C6-merkitöntä dronea voi kuitenkin lennättää A3-kategorian sääntöjen mukaisesti.

A2-kokeesta saatava pätevyys on voimassa viisi vuotta.

A2-lisäteoriakoetta ei tarvitse suorittaa, jos 

  • lennätät alle 500 g painavaa dronea (tai C0/C1-luokan dronea)
  • lennätät yli 500 g mutta alle 25 kg painavaa dronea (tai C2-, C3-, C4-luokan dronea) vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta

Lisää tietoa aiheesta ja koetilaisuuksia tarjoavien tahojen yhteystiedot löydät Valvottu lisäteoriakoe toiminnan alakategoriaan A2 -sivulta .