Kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke Yhdysvaltain Suomen Suurlähetystö

Kieltävä UAS Yhdysvaltain Suomen Suurlähetystö

Kieltävä UAS Yhdysvaltain Suomen Suurlähetystö, SFC - 150M (AGL)
600927N 0245735E - 600927N 0245738E - 600927N 0245741E - 600926N 0245742E - 600927N 0245745E - 600925N 0245745E - 600923N 0245744E - 600923N 0245743E - 600923N 0245742E - 600923N 0245741E - 600924N 0245739E - 600925N 0245737E - 600927N 0245735E

Miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettava toiminta on kielletty UAS-ilmatilavyöhykkeellä.

Kielto ei koske Suomen valtion sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisten eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavien viranomaisten tai näiden määräämien toimintaa silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen tai harjoitteleminen vaatii miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaa toimintaa UAS-ilmatilavyöhykkeellä.