Pori (EFPO) rajoittava UAS-ilmatilavyöhyke

EFPO UAS A SFC - 50 M
612851N 0214637E - 612728N 0215035E - 612636N 0214916E - 612758N 0214518E - 612851N 0214637E

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla.

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta alueella on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla.

 

EFPO UAS B SFC - 50 M
613022N 0214606E - 612742N 0215344E - 612506N 0214946E - 612743N 0214210E - 613022N 0214606E

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla.

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla.

EFPO UAS A -vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella lennättäminen esteen läheisyydessä (enintään 50 m vaakasuoralla etäisyydellä) esteestä on kuitenkin sallittua kaikkina aikoina, ja esteen ylittäminen enintään 15 metrillä on sallittua esteestä vastaavan yksikön pyynnöstä.

 

EFPO UAS C 50 M - 120 M
613212N 0214440E - 612737N 0215747E - 612317N 0215111E - 612747N 0213807E - 613212N 0214440E

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella yli 50 m (AGL) korkeudella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla. 

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta yli 50 m (AGL) korkeudella on sallittua seuraavin ehdoin:

  • Toimijan tulee tehdä lennätysilmoitus ATS-palvelun tarjoajalle. Ilmoituksen tarkoituksena on antaa tietoa ATS-elimelle UAS-toiminnasta mahdollisen ATS-yksikön ylimääräisen yllättävän avauksen varalta,
  • Lennätyskorkeuden on oltava alle 120 metriä (AGL),
  • Lennätyksen tulee tapahtua EFPO UAS B -vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella,
  • Toimijan tulee kuunnella ko. ATS-elimen radiotaajuutta.

ATS-elimen aukioloajat tulee varmistaa ilmailutiedotusjulkaisujärjestelmästä www.ais.fi (Ulkoinen linkki) sekä soittamalla ko. ATS-yksikköön. ATS-yksiköiden yhteystiedot löytyvät Suomen ilmailukäsikirjasta (AIP SUOMI/FINLAND).

EFPO UAS A -vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella lennättäminen esteen läheisyydessä (enintään 50 m vaakasuoralla etäisyydellä) esteestä on kuitenkin sallittua kaikkina aikoina, ja esteen ylittäminen enintään 15 metrillä on sallittua esteestä vastaavan yksikön pyynnöstä.

 

EFPO UAS D 120 M – UNL
614031N 0213726E - 612703N 0221626E - 611458N 0215806E - 612821N 0211914E - 614031N 0213726E

ATS-elimen aukioloaikoina UAS-toiminta alueella yli 120 m (AGL) korkeudella on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla.

ATS-elimen aukioloaikojen ulkopuolella UAS-toiminta yli 120 m (AGL) korkeudella on sallittua Liikenne- ja viestintäviraston luvalla tai Liikenne- ja viestintäviraston asettamilla erityisehdoilla.

EFPO UAS A -vyöhykkeen sivurajojen ulkopuolella lennättäminen esteen läheisyydessä (enintään 50 m vaakasuoralla etäisyydellä) esteestä on kuitenkin sallittua kaikkina aikoina, ja esteen ylittäminen enintään 15 metrillä on sallittua esteestä vastaavan yksikön pyynnöstä.

Ilmakuvaus

Maanpuolustuksen kohteiden kuvaaminen ja tutkiminen ilmasta ei ole sallittua ilman erillistä Pääesikunnan lupaa.