Salliva UAS-ilmatilavyöhyke Insta Sarankulma UAS A ja B, 10.1.-20.4.2022

Insta Sarankulma UAS A

Insta Sarankulma UAS A, SFC - 50m AGL

612746N 0234427E - 612739N 0234427E - 612738N 0234439E - 612743N 0234446E - 612746N 0234446E - 612746N 0234427E

Insta Sarankulma UAS B

Insta Sarankulma UAS B, SFC - 50m AGL

612738N 0234439E – 612743N 0234446E – 612746N 0234446E – 612746N 0234457E – 612743N 0234457E – 612743N 0234509E – 612737N 0234455E – 612738N 0234439E

 

Insta Sarankulma UAS A ja B sallivilla UAS-ilmatilavyöhykkeillä Insta ILS Oy:n miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (UAS) on vapautettu miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 tarkoitetuista kategoriaa avoin koskevista vaatimuksista seuraavasti:

 • laitekohtaiset vaatimukset (4 artikla, kohta 1a)
 • etäisyys ihmisiin (4 artikla, kohta 1c);
 • Vaarallisten aineiden kuljetus, esineiden pudotus (4 artikla, kohta 1f)
 • Säännöt ja menetelmät (7 artikla, kohta 1) seuraavasti:
  • Toiminta alakategoriassa A1 (UAS.OPEN.020, kohta 5)
  • Toiminta alakategoriassa A2 (UAS.OPEN.030, kohdat 1 ja 3)
  • Käyttäjän vastuut (UAS.OPEN.050, kohta 5)
  • Kauko-ohjaajan vastuut (UAS.OPEN.060, kohta 1c, 1e)

Vapautukset koskevat ainoastaan Traficomille toimitetun hakemuksen mukaista Insta ILS Oy:n toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä. Toiminnassa on noudatettava Traficomin päätöksessä ja sen liitteissä kuvattuja ehtoja.