Salliva UAS-ilmatilavyöhyke Maanmittauslaitos Sjökulla UAS, 21.4.2022-19.4.2023

Maanmittauslaitos Sjökulla UAS

Maanmittauslaitos Sjökulla UAS, SFC - 1300 ft AMSL

601458N 0242405E - 601433N 0242405E - 601400N 0242226E - 601410N 0242142E - 601458N 0242142E - 601458N 0242405E

Sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä Maanmittauslaitos Sjökulla UAS Maanmittauslaitoksen operoima miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (UAS) on vapautettu miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 tarkoitetuista kategoriaa avoin koskevista vaatimuksista seuraavasti:

 • Laitekohtaiset vaatimukset (4 artikla, kohta 1, alakohta a)
  • Ehdot: Kauko-ohjaajan tulee varmistua siitä, että lentolaite on teknisesti toimintavarma.
 • Painorajoitus (4 artikla, kohta 1, alakohta b)
  • Ehdot: Yli 25 kg lennätykset sallittu ainoastaan hakemuksen mukaisella kontrolloidulla lentoalueella, näköyhteydessä (VLOS) ja multiroottori-ilma-aluksilla, joiden lentoonlähtömassa on alle 50 kg.
 • Etäisyys ihmisiin (4 artikla, kohta 1, alakohta c)
  • Ehdot: Lennätykset sallittu ainoastaan hakemuksen mukaisesti, ja siinä kuvatuilla "vältettävillä lentoalueilla" operointia tulee välttää. Alueella oleviin rakennuksiin tulee aina pyrkiä pitämään mahdollisimman suuret turvavälit. Ihmisten päällä lennättämistä on aina vältettävä.
 • Näköyhteys (4 artikla, kohta 1, alakohta d)
  • Ehdot: Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
 • Lennätyskorkeus (4 artikla, kohta 1, alakohta e)
  • Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
 • VAK, esineiden pudotus (4 artikla, kohta 1, alakohta f)
  • Ehdot: Vapautus koskee ainoastaan tieteellisissä kokeissa pudotettavia esineitä kontrolloidulle alueelle. Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty.
 • Säännöt ja menetelmät (7 artikla, kohta 1) seuraavasti:
  • Yleiset vaatimukset (UAS.OPEN.010, kohta 2)
   • Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
  • Toiminta alakategoriassa A3 (UAS.OPEN.040, kohdat 2 ja 4)
   • Ehdot: Lennätykset sallittu ainoastaan hakemuksen mukaisesti, ja siinä kuvatuilla "vältettävillä lentoalueilla" operointia tulee välttää. Alueella oleviin rakennuksiin tulee aina pyrkiä pitämään mahdollisimman suuret turvavälit. Ihmisten päällä lennättämistä tulee aina välttää.
   • Yli 25 kg lennätykset sallittu ainoastaan hakemuksen mukaisella kontrolloidulla lentoalueella, näköyhteydessä (VLOS) ja multiroottori-ilma-aluksilla, joiden lentoonlähtömassa on alle 50 kg.
   • Kauko-ohjaajan tulee varmistua siitä, että lentolaite on teknisesti toimintavarma.
  • Käyttäjän vastuut (UAS.OPEN.050, kohta 5)

Vapautukset koskevat ainoastaan Maanmittauslaitoksen vastuulla tapahtuvaa lentotoimintaa, joka tapahtuu Maanmittauslaitoksen hakemuksen, ohjeiden ja lentomenetelmien mukaisesti.