Salliva UAS-ilmatilavyöhyke NOKIA OULU RUSKO UAS, 21.4.2022-19.4.2023

NOKIA OULU RUSKO UAS

NOKIA OULU RUSKO UAS, SFC - 120m AGL

650232N 0253402E - 650309N 0253558E - 650324N 0253537E - 650329N 0253513E - 650329N 0253300E - 650302N 0253235E - 650242N 0253258E - 650232N 0253402E

Sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä NOKIA OULU RUSKO UAS Nokia Innovations Oy:n operoima miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (UAS) on vapautettu miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 tarkoitetuista kategoriaa avoin koskevista vaatimuksista seuraavasti:

 • Laitekohtaiset vaatimukset (4 artikla, kohta 1, alakohta a)
 • Etäisyys ihmisiin (4 artikla, kohta 1, alakohta c)
  • Ehdot: Vapautus ei koske ihmisjoukon päällä lentämistä. Ihmisjoukkoon pidetään vähintään lentokorkeutta vastaava etäisyys 1:1 säännön mukaisesti. Kaikkea lentämistä ulkopuolisten ihmisten päällä tulee välttää.
 • Säännöt ja menetelmät (7 artikla, kohta 1) seuraavasti:
  • UAS.OPEN.020, kohta 5
   • Ehdot: vapautus myönnetään siten, että alakategorian A1 suurimman sallitun lentoonlähtömassan sijaan noudatetaan Artikla 4, kohta 1 (b) mukaista avoimen kategorian yleistä rajoitusta suurimman sallitun lentoonlähtömassan osalta. Lentojen aikana tulee noudattaa vähintään UAS.OPEN.020, kohta 1 luokan C1 ilma-aluksille asetettuja ehtoja turvallisesta etäisyydestä ihmisiin.
  • UAS.OPEN.050, kohta 5
  • UAS.OPEN.060, kohta 1c
   • Ehdot: Reittisuunnittelussa tulee aina huomioida ylilennettävä alue ja välttää lennätyksiä ulkopuolisten yläpuolella.
  • UAS.OPEN.060, kohta 1e
   • Ehdot: Operaattorin tulee varmistaa, että toiminta on poikkeuksesta huolimatta turvallista, eikä maksimimassaa (25kg) ylitetä.
  • UAS.OPEN.060, kohta 2e
   • Ehdot: Valmistajan asettamista käyttöohjeisiin merkityistä rajoituksista voidaan poiketa vain hakemuksessa kuvattujen menettelyjen mukaisesti.

Vapautukset koskevat ainoastaan Nokia Innovations Oy:n vastuulla tapahtuvaa lentotoimintaa, joka tapahtuu Nokia Innovations Oy:n ohjeiden ja lentomenetelmien mukaisesti.