Salliva UAS-ilmatilavyöhyke NOKIA OULU ZONE UAS, 21.4.2022-19.4.2023

NOKIA OULU ZONE UAS

NOKIA OULU ZONE UAS, SFC - 500m AGL

651602N 0255151E - 650835N 0255443E - 650720N 0255807E - 650709N 0260727E - 651408N 0262747E - 651414N 0262415E - 651543N 0262415E - 651715N 0255932E - 651602N 0255151E - 651602N 0255151E

Sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä NOKIA OULU ZONE UAS Nokia Innovations Oy:n operoima miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (UAS) on vapautettu miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 tarkoitetuista kategoriaa avoin koskevista vaatimuksista seuraavasti:

 • Laitekohtaiset vaatimukset (4 artikla, kohta 1, alakohta a)
 • Etäisyys ihmisiin (4 artikla, kohta 1, alakohta c)
  • Ehdot: Ei lennätyksiä Oulu-Kuusamo-tien päällä. Mikäli tarve ylitykseen on välttämätön, tulee tien ylitys tehdä siten että ylittämiseen käytetty aika on mahdollisimman lyhyt (90 asteen kulmassa) ja lennot tulee suunnitella aikaan, jolloin liikenne on vähäistä.
  • Vapautus ei koske ihmisjoukon päällä lentämistä. Ihmisjoukkoon pidetään vähintään lentokorkeutta vastaava etäisyys 1:1 säännön mukaisesti.
 • Näköyhteys (4 artikla, kohta 1, alakohta d)
  • Ehdot: Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
 • Lennätyskorkeus (4 artikla, kohta 1, alakohta e)
  • Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
 • Säännöt ja menetelmät (7 artikla, kohta 1) seuraavasti:
  • UAS.OPEN.010, kohta 2
   • Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
  • UAS.OPEN.020, kohta 5
   • Ehdot: vapautus myönnetään siten, että alakategorian A1 suurimman sallitun lentoonlähtömassan sijaan noudatetaan Artikla 4, kohta 1 (b) mukaista avoimen kategorian yleistä rajoitusta suurimman sallitun lentoonlähtömassan osalta. Lentojen aikana tulee noudattaa vähintään UAS.OPEN.020, kohta 1 luokan C1 ilma-aluksille asetettuja ehtoja turvallisesta etäisyydestä ihmisiin.
  • UAS.OPEN.050, kohta 5
  • UAS.OPEN.060, kohta 1c
   • Ehdot: Reittisuunnittelussa tulee aina huomioida ylilennettävä alue ja välttää lennätyksiä ulkopuolisten yläpuolella sekä Oulu-Kuusamo-tien ylityksiä.
  • UAS.OPEN.060, kohta 1e
   • Ehdot: Operaattorin tulee varmistaa, että toiminta on poikkeuksesta huolimatta turvallista, eikä maksimimassaa (25kg) ylitetä.
  • UAS.OPEN.060, kohta 2b
   • Ehdot: vapautus myönnetään ainoastaan koskien vaatimusta suorasta näköyhteydestä. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
  • UAS.OPEN.060, kohta 2d
   • Ehdot: vapautus myönnetään ainoastaan koskien AMC1 UAS.OPEN.060(2)(d) kohdan (a)(3) vaatimusta yhden ilma-aluksen käyttämisestä kerrallaan. Kauko-ohjaajan on pystyttävä pitämään miehittämättömät ilma-alukset hallinnassaan, ja operaattorilla on oltava menetelmät, joita kauko-ohjaaja noudattaa, yhteyden katkeamisen varalta.
  • UAS.OPEN.060, kohta 2e
   • Ehdot: Valmistajan asettamista käyttöohjeisiin merkityistä rajoituksista voidaan poiketa vain hakemuksessa kuvattujen menettelyjen mukaisesti.

Vapautukset koskevat ainoastaan Nokia Innovations Oy:n vastuulla tapahtuvaa lentotoimintaa, joka tapahtuu Nokia Innovations Oy:n ohjeiden ja lentomenetelmien mukaisesti.