UAS-ilmatilavyöhykkeet koneluettavassa muodossa

Sivun sisältö on tarkoitettu tulkittavaksi käyttöliittymän välityksellä, eikä sitä suositella tavaksi tutustua UAS-ilmatilavyöhykkeisiin sellaisenaan. Tämän sivun kautta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tarjoaa UAS-ilmatilavyöhykkeiden tiedot koneluettavassa muodossa ulkopuolisille palveluntarjoajille. 

 

Koneluettava tiedosto päivitetty