Valikko

Traficom voi hakemuksesta perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä jonkin tietyn alueen suojaamiseksi tai tietyn tyyppisen miehittämättömän ilmailun toiminnan mahdollistamiseksi. UAS-ilmatilavyöhyke koskee vain miehittämätöntä ilmailua, ja se voi olla luonteeltaan kieltävä, rajoittava tai salliva.

Traficomin päätöksellä perustettu vyöhyke on voimassa enintään yhden vuoden kerrallaan. Pysyväisluonteisemmat vyöhykkeet voidaan sisällyttää kerran vuodessa tarkasteltavaan määräykseen OPS M1-29, jolloin ne ovat voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Esitykset ilmailumääräyksen OPS M1-29 mukaisiksi UAS-ilmatilavyöhykkeiksi tulee lähettää Traficomin kirjaamoon vuosittain 15.5. mennessä.  

Kaikki perustetut vyöhykkeet on julkaistu Traficomin droneinfo-sivustolla , josta vyöhykkeet voi ladata myös koneluettavassa muodossa .

Tilapäiset UAS-ilmatilavyöhykkeet, jotka perustetaan Traficomin päätöksellä enintään 1 vuodeksi ovat maksullisia (320€). Maksu perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista. Ilmailumääräyksellä perustettavat UAS-ilmatilavyöhykkeet ovat maksuttomia.

Kieltävät ja rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet

Traficom voi välttämättömästä syystä perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeen, jossa kielletään tai rajoitetaan miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettavaa toimintaa. Päätöksessä tai määräyksessä voidaan asettaa ehtoja, joiden mukaan miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettava toiminta kuitenkin mahdollistetaan tällaisella vyöhykkeellä.

Jos UAS-ilmatilavyöhyke on perustettu jonkin kohteen tai alueen suojaamiseksi, on kohteen tai alueen lukuun tapahtuva miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettava toiminta kuitenkin sallittu vyöhykkeellä.

Sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet

UAS-ilmatilavyöhykkeitä voidaan perustaa myös miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän (UAS) käyttäjän hakemuksesta kaupallista, harraste- sekä tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten. Tällaisella vyöhykeellä on mahdollista poiketa yhdestä tai useammasta kategoriaa avoin koskevasta vaatimuksesta. Päätöksessä tai määräyksessä voidaan asettaa miehittämättömille ilma-alusjärjestelmille ja niiden käyttäjille erilaisia ehtoja ja rajoituksia.

 Lähetä hakemus viimeistään 8 viikkoa ennen toivottua aloitusajankohtaa osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi ja ilmatila@traficom.fi.