Valikko

Kuulutko lennokkikerhoon? Näiltä sivuilta löydät ohjeistusta ja neuvoja dronejen lennättämiseen harrastuskerhoissa.

Lennokkikerhot ja -yhdistykset

Traficom voi Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 16 artiklan mukaisesti myöntää lennokkikerhon tai -yhdistyksen pyynnöstä luvan toiminnalle miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä. Luvan myöntämisen edellytykset ovat mainittu kyseisessä artiklassa.

Edellä mainitun luvan nojalla tapahtuvaan toimintaan vaaditaan riittävä vastuuvakuutus. Vakuuttamisvelvollisuus tulee alle 20 kg painoisille miehittämättömille ilma-aluksille ilmailulaista (864/2014) ja 20 kg ja sitä painavimmille vakuutusasetuksesta (EY) 785/2014.

Kaikkia dronea lennättäviä koskevat UAS-ilmatilavyöhykkeet julkaistaan täällä .

Alla on linkki Suomen Ilmailuliiton lennokki-sivustolle.

Päivitetty