Lennokkikerhoissa harrastavat

Kuulutko lennokkikerhoon? Näiltä sivuilta löydät ohjeistusta ja neuvoja dronejen lennättämiseen harrastuskerhoissa.

Kerhotoiminnan piirissä harrastavat dronelennättäjät voivat jatkaa kansallisilla säädöksillä 1.1.2023 asti. Kansallisen määräyksen lisäksi kerhossa harrastavan on noudatettava myös oman kerhonsa ohjeita ja sääntöjä, jotta toiminnan voidaan katsoa tapahtuvan kerhotoiminnan puitteissa.

siirtymäaika

Droneja kerhoissa lennättävät voivat noudattaa vanhoja kansallisia säädöksiä 1.1.2023 asti.

EU:n täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 artiklan 21 kohdan 3. mukaisesti lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä toiminnassa mukana olevat jäsenet voivat jatkaa kansallisen ilmailumääräyksen mukaista toimintaa. Lennokkikerhojen jäseniä koskee kuitenkin asetuksen mukainen rekisteröitymisvelvollisuus toimeenpanoasetuksen 14 artiklan mukaisesti. 

Lennokkikerhojen toiminnassa mukana olevilta henkilöiltä ei vaadita siirtymäajan aikana pätevyystodistuksia, mutta heidän tulee noudattaa kerhonsa ohjeita ja vaatimuksia. Siirtymäaikana lennokkikerhon tai -yhdistyksen ei tarvitse olla rekisteröitynyt yhdistys.

Kaikkia dronea lennätäviä koskevat uudet rajoittavat ja kieltävät UAS-ilmatilavyöhykkeet. Nämä vyöhykkeet korvaavat aikaisemmat suojaetäisyydet lentoasemien, valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterikenttien läheisyydessä. UAS-ilmatilavyöhykkeet julkaistaan täällä .

Lennokkikerhoissa tapahtuvaa toimintaa käsittelee ilmailumääräys OPS M1-32.

Alla on linkki suomen Ilmailuliiton lennokkimääräys-sivustolle.