Valikko

Yleisötilaisuuksiin voi hakea lentorajoituksia

Suuriin yleisötilaisuuksiin voidaan hakea lentorajoituksia ilmatilan käyttöön, jottei lennokkien ja muiden miehittämättömien ilma-alusten lennättämisestä aiheutuisi vaaraa yleisölle. Jos tapahtumien järjestäjät haluavat lennättää miehittämätöntä ilma-alusta tilaisuuksien aikana, tulee heidän noudattaa lennätystä koskevia sääntöjä mahdollisista ilmatilarajoituksista huolimatta. On kuitenkin huomioitava, että missään tapauksessa väkijoukon / yleisön päällä ei saa lennättää dronea.

Mikäli lennätys ei onnistu avoimen kategorian sääntöjen mukaisesti, tulee lennätystä varten hakea erityinen-kategorian toimintalupaa .

Suurten massatilaisuuksien järjestäjät voivat pyytää paikallisia viranomaisia, kuten poliisia tai pelastuslaitosta hakemaan Traficomilta päätöstä ilmailun tilapäisestä rajoittamisesta alueella. Paikalliset viranomaiset huolehtivat tällöin myös mahdollisista poikkeusluvista esimerkiksi median kuvauskoptereille. 

Tilapäinen ilmatilavaraus ja sen hakeminen

Päivitetty