Ilmailurikkomusten torjunta: turva-asiat

Ilmailun turvallisuuden tavoitteena on estää ilmailuun kohdistuva rikollisuus.

Matkustajia, miehistöä, maahenkilöstöä, yleisöä ja omaisuutta on suojattava sabotaasilta, kaappauksilta, panttivankien ottamiselta jne. Ilmailun turvallisuustoimenpiteet eivät tällä hetkellä vaikuta droneilla toimintaan, mutta kauko-ohjaajan on tiedettävä mitä ilmailun turva-asiat ja –toimet tarkoittavat.

Päivitetty