Mitä sääntöjä on ilmassa? – ilmailun säädökset

Kun lennät dronella, sinun on noudatettava ilmailun säädöksiä ja määräyksiä. Euroopan komissio on laatinut Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) tuella uusia asetuksia droneilla lentämiseen.

Nämä uudet EU:n säännöt koskevat kaikkia toimijoita EU:n sisällä https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-wide-rules-drones-published (Ulkoinen linkki)

EASA on myös laatinut ohjeaineiston uusien määräysten noudattamisen helpottamiseksi: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-published (Ulkoinen linkki).

EU:n ja muiden kansainvälisten määräysten lisäksi Suomessa on myös kansallisia säädöksiä, joita sinun on noudatettava, kuten ilmailulaki (Ulkoinen linkki) ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamat ilmailumääräykset. Kaikki ilmailua koskevat lait ja määräykset löydät Traficomin verkkosivuilta. (Ulkoinen linkki)  Tässä luvussa käydään läpi joitain niistä määräyksistä ja vaatimuksista, joita sovelletaan dronejen valmistajiin, operaattoreihin ja kauko-ohjaajiin.

Päivitetty